"Математиката… идеал и образец за всяко грижливо мислене."

Г. Хол   "Математиката е толкова изкуство за броене и смятане, колкото архитектурата е изкуство за правене на тухли и рязане на греди, колкото живописта е изкуство за смесване на бои на палитра…"

К. Кейсър   "Математиката насочва ума към обектите, които разглежда. Тя постига това, като предлага голямо разнообразие от истини – приятни и нагледни, но не и очевидни. За ума истината е същото, каквото е музиката за ухото и красотата за окото."

Дж. Арбътнот"Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека."

Рене Декарт

"Не съм специалист по математика, а само неин почитател, нещастник, влюбен в най-красивата от всички науки."

Пол Валери"Както Слънцето скрива звездите със своя блясък, така и знаещият човек ще засенчи славата на другите хора от обществото, ако постави алгебрични задачи, а още повече, ако ги разреши."

Брахмагупта   "Математиците са нещо като французите: каквото и да им кажеш, те си го превеждат на своя си език и то веднага се превръща в нещо съвършено различно."

Йохан Волфганг фон Гьоте