Всяко образование зависи от желанието на човек да се учи. Независимо дали той се намира в класната стая, дали е седнал в кафене с лаптопа пред себе си или е вкъщи, без да му предстоят изпити.

Интернет е безценен източник. В него могат да се открият места с кавилфицирана академична информация, от които англоговорящите могат да научат много новини и интересни разработки, свързани с образованието им или с тази сфера от науката, от която се интересуват. За тях разказва блогърът Марк в marcandangel.com. Тук следват най-интересните американски източници на знание, посочени в списък, съставен от него.

Наука и здраве

MIT OpenCourseWare. Това е свободна, уеб-базирана платформа с публикации на едно от най-престижните висши учебни заведения в света- Масачузетския технологичен институт (МИТ). Там се показват материали, които засягат почти всички предмети, преподавни в МИТ.

Tufts OpenCourseWare. Тази платформа е част от новото движение за безплатно образование, инициирано от МИТ. Предлага свободен достъп до съдържанието от курсове за потребителите онлайн.

HowStuffWorks Science. Научни обяснения, полезни на всеки.

Harvard Medical School Open Courseware. Мисията на тази интернет инициатива е да обмени знанията на учените в общността на университета Харвард с тези на други академични институции, кандидат-студенти и общата публика.

Khan Academy. Сайтът разполага с близо 10 000 видео урока и с над 100 000 интерактивни упражнения. Уроците обхващат учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, подготвителни модули от университетското образование и множество уроци от общокултурен характер. Платформата следва принципа “учене до съвършенство” и предоставя също инструменти за управление на класната стая.

-------------------------------

Бизнес и пари