Какви са таксите за обучение в университетите по света

22 септември 2018 г., 11:11
5048

ESB Professional / Shutterstock

Младежи от цял свят напускат родните си страни, за да учат в престижни университети с международно признание. Удивително е обаче до каква степен се различават таксите за обучение в развиличните страни. Колегите ни от Bright Side представят текущите разноски за международните студенти в някои от най-известните университети в света.

Представени са средните годишни такса за обучение в бакалавърска степен в щатски долари.

Сравнете.

Коментари