В публикуваната на 12 юни 2024 г. класация на Impact Rankings 2024 на Times Higher Education (THE) Софийският университет "Св. Климент Охридски" е класиран на 401-600 място от 1963 университета в света. Алма матер участва за шеста поредна година в класацията и подобрява с 200 места позицията си спрямо 2023 г., когато бяха класирани 1591 университета, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Софийският университет е класиран в единадесет от седемнадесет цели, като значително подобрява класирането си независимо от увеличения брой участници. Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Класирането на Софийския университет в отделните направления е следното: 101-200 SDG 7 достъпна и чиста енергия (Affordable and Clean Energy); 101-200 SDG 13 климатични промени (Climate action), 201-300 16 правосъдие и институции (Peace, Justice and Strong Institutions); 301-400 SDG 5 равенство между половете (Gender Equality, 301-400 11 устойчиви градове и общности (Sustainable cities and communities), 301-400 SDG 14 подводен живот - опазване на водните ресурси (Life below water), 301-400 15 живот на земята - опазване на биоразнообразието (Life of land); 401-600 SDG 4 качествено образование (Quality education); 8 достоен труд и икономически растеж (Decent Work and Economic Growth); 801-1000 SDG 3 здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието (Good Health and Wellbeing); 401-600 SDG 17 партньорство за устойчиво развитие (Partnership for the Goals).

Times Higher Education представя класацията за въздействие на университетите за 2024 г., идентифицирайки университетите, които се отличават с многобройни цели на ООН за устойчиво развитие. Тези институции не само се открояват в отделни области, но също така показват цялостни отлични постижения в приноса си към глобалното устойчиво развитие. Като се отличават с различни цели за устойчиво развитие, тези университети представят своя ангажимент за справяне с най-належащите предизвикателства в света, включително екологична устойчивост, социално включване, икономически растеж и партньорства.

Тези водещи университети са признати за своето всеобхватно въздействие върху няколко измерения на устойчивото развитие, като имат значителен принос за създаването на устойчиво бъдеще.

Класацията оценява 2152 университета от 125 държави, региони, за да изготви общата класация на въздействието за 2024 г.

Както писа БТА през миналата седмица, Софийският университет "Св. Климент Охридски"‘ бе класиран на 661-670 място в оповестената на 4 юни 2024 г. световна класация за 2025 г. на QS World University Rankings, в която участва от 2013 г. насам, съобщиха тогава от висшето училище.