Да, възможно е. Достатъчно е да прокараме права линия, която минава през центъра на кръга и същевременно е под ъгъл 45 градуса спрямо хоризонталата. Доказателството на решението можете да видите тук.

Източник: curiosity.com