Пред вас стои един перфектен ин и ян символ.

Как според вас бихме могли да разделим на две равни половини и ин, и ян с помощта на една-единствена права линия? 

По принцип можем да сторим това лесно с извита линия. Как ще стане с права? Можете ли да докажете защо това Е или НЕ Е възможно?

Отговор: