В миналото учените смятаха, че цивилизацията на маите се е състояла от множество малки и отделени един от друг градове-държави. Но сега тази представа започва да се обръща и новите разкрития на учените показват, че цивилизацията на тези древни хора е била много различна от това, което сме си представяли за нея. Така например маите са имали наистина мащабни способности да експлоатират и променят средата и географията на регионите, които са населявали. Земеделската им дейност е успявала да поддържа огромни популации от население и е допринесла за формирането на специфичните социо-културни отношения по това време.

Мери Акуня, археолог от Гватемала, заедно с нейните колеги, откриват над 61 480 нови запазени и полузапазени структури. Това включва 60 мили пътища и канали, които са свързвали градовете. Маите са имали огромни подземни ферми, къщи, големи като имения, наред с обикновените домове на гражданите. Те дори са имали отбранителни фортификационни съоръжения, ориентирани на запад от Централна Америка, което според Акуня означава, че са били заплашвани от тази посока.

Science Alert