Мистерията за гибелта на маиската цивилизация изглежда е на път да бъде разбулена. И то не от друго, а от утайки по дъното на едно езеро в днешно Мексико. Древните маи, които са били концентрирани основно около полуострова Юкатан, са били сред най-напредналите цивилизации в история на човечеството. Те са използвали астрономия, за да оптимизират земеделските добиви, използвали са календари, владеели са напреднала форма на математиката и са сред първите цивилизации, които са построили и използвали градове. Но въпреки всичко, цивилизацията им е загинала и то само в исторически краткия период от до няколкостотин години. И досега не се знаеше защо.

Нов екип от учени се е фокусирал върху хипотезата, че гибелта е била причинена от опустошително засушаване. Те са успели да установят колко мащабно реално е било то. След като са анализирали утайките и отлаганията по дъното на езерото Чичанканаб на полуостров Юкатан, учените са измерили цели 50% намаляване на дъждовете по протежение на период от повече от 100 години, поместен в историческия отрязък между 800 и 1000 година о.н.е.

Science Alert