Тази логическа задача е създадена още през 1914-а година. Нейната цел е простичка – пред вас стои едно елементарно изображение – квадрат, за който е казано, че е кутия с 9 симетрично разположени точки.

Вашата цел е следната – да свържете и деветте с 4 прави и непрекъснати линии.

Подсказка: мнозина не успяват да се справят, тъй като мислят само върху площта вътре в кутията. Онези, които визуализират без ограничения, биха  могли да видят отговора без проблем.

А той ви очаква на следващата страница.