Можете ли да познаете следващото число в тези 6 поредици?

10 август 2019 г., 15:01
5760

Ollyy / Shutterstock

Успех!

Поредица 1:


Поредица 2:

Поредица 3:

Поредица 4:

Поредица 5:


Поредица 6:


Успех!

Отговори:

Поредица 1:
39

Разликата между първото и второто число е 2. Между второто и третото - 3,  между третото и четвъртото - 4, между четвъртото и петото - 5. Към всяко следващо число се добавя предишното плюс едно. 

Поредица 2:

21

Това е прочутата редица на Фибоначи - всяко число е сума от предходните две.

Поредица 3:

8

Тук последователно се редуват събиране и изваждане (1, -2, 3, -4, и т.н.)

4 + 1 

5  - 2

3 + 3

6 - 4

2...

Поредица 4:

19

Редуват се събиране с едно и събиране с кратно на 2 в последователност. 

3 + 1

4 + 2

6 + 1

7 + 4 

11 + 1

12...

Поредица 5:

63

Всяко число в редицата е с един последователно просто число повече от предходното.

5 + 2

7 + 3

10 + 5

15 + 7

22...

Поредица 6:

26

Към всяко поредно число в тази редица е добавена цифра от числото пи в последователен ред. Пи е ирационално число с безкраен брой цифри, но първите седем са 3,14159 2...

1 + 3

4 + 1

5 + 4

9 + 1

10 + 5

15 + 9

24...

 

Коментари