Теорията за плоската Земя и идеята, че човешката цивилизация не причинява климатичните промени на планетата, са две от най-разпространените теории на конспирацията днес по света. И двете силно нараснаха по популярност след края на 20 век. Така например само в САЩ 16% от населението се съмнява в научно доказаната форма на Земята,  цели 40% вярват, че предизвиканото от човека глобално затопляне на планетата е измама. Но поддръжниците на едната теория далеч не винаги са поддръжници и на другата, въпреки че и едните и другите най-често са мотивирани от общо недоверие към властта.

Въпреки че, разбира се, вината може да бъде хвърлена върху учените, си струва да се погледне и самия научен метод. Според много хора именно той е ефективния ограничаващ фактор при комуникацията на резултатите на науката с широката публика. Науката не е само тяло от научно познание, но основно метод на критично мислене и анализ. И учените трябва да комуникират своите резултати, колкото и да са сложни и трудни за превод на обикновен език, което е сериозно предизвикателство. Но ако научния наратив се опрости и се направи много по-достъпен за широката публика, това може да снижи популярността на теориите на конспирацията.

Science Alert