Ново изследване показа, че когато хората се чувстват изолирани, е по-вероятно да развият усещане, че светът “заговорничи” срещу тях и да развият обратни на конвенционалните въгледи. Изследването се е фокусирало върху т.н. теории за конспирацията и суеверията.

Според екипа от Принстън, “конспиративното” мислене може да отключи опасен за личността цикъл, който да отблъсне приятелите и семейството надалеч от човека и да задълбочи проблема на социалното изключване.

“Тези, които са изключени от обществото, може да започнат да се питат защо изобщо са изключени и това да ги накара да потърсят смисъл в живота си,” обяснява психолога Алин Коман.

“Това може да ги доведе до определени конспирационни убеждения. Обратно, когато сте включен в обществото, подобна реакция не се наблюдава задължително.”

Източник: Science Alert