Пророчествата на Нострадамус са обект на интерес от векове. И днес немалко хора са убедени, че той е предсказал редица събития от нашето минало. Според тълкувателите му всеки негов стих е шифър, чийто символи трябва да се разгадаят, за да се стигне до истинското послание. Скептиците са убедени, че неговите „пророчества“ не са нищо повече от полет на въображението, а човешкият мозък винаги е готов да открие връзки там, където ги няма. Към който и от двата лагера да спадате, с трепет или с обикновено любопитство, си струва да научим какво предсказва роденият на днешния ден прорицател за 2019 г. Каква част от тях се е сбъднала?

2019 година ще бъде годината на справедливостта.

Всеки ще получи това, което е заслужил със собствените си постъпки в миналото.

Нострадамус предвижда много природни бедствия в различни части по света.

За 2019 година той предсказва земетресения и урагани в някои части на Северна Америка. Според него броят и силата на ураганите и земетресенията в различни части на света ще нарастват все повече.

Според него 2019 ще бъде година на финансов просперитет,

но само ако парите се ползват за добри цели. Ако не се ползват за добро, може да има частичен световен икономически срив.

Той предрича още, че здравето на хората ще се подобри и няма да има толкова много болести.

Климатичните промени ще продължават и през новата години и все повече влиянието им ще се проявява върху планетата ни.

Политиците в световен мащаб ще достигнат до споразумение за справяне със замърсяването на Земята, причинено от дейността на човека.

Другите му прогнози са малко странни, като например хората, които развиват способността да говорят с животни. Има предсказание, което сочи, че ще бъде създадено лекарство, което ще удължава живота до 200 години.