Британският илюзионист, хипнотизатор и шегаджия Дерън Браун показа в телевизионното си шоу интересен експеримент. В него той кара доброволец да повярва, че е пиян, без при това да е близнал капка алкохол. 

Отбележете методите на Браун – той кара момчето да си представи много образно какви реакции и усещания предизвиква въображаемата халба сайдър във всяка част от тялото му. После повтаря упражнението много пъти, леко докосвайки различните крайници, за да насочи вниманието на мозъка и съответно притока на кръв към тях. 

Само след минута младежът се държи и чувства съвсем като пиян – той се кикоти, не може да върви по права линия и, според брат му, напълно напомня на вечерите, когато наистина е употребил. 

Експериментът е чудесен пример за силата на внушението, самовнушението и плацебо ефекта – когато тялото вярва, че му се случват определени неща, без да е приело реално съответните активни субстанции. 

Способни ли сте и вие на такова внушение/самовнушение? Но внимавайте! „Пийте” отговорно! ;)