През 1991 г. един най-необикновен фермер се натъква на неоткрита до този момент пещера в националния парк Фон На-Ке Банг във Виетнам. От входа се носил мощния рев на водата. Човекът се уплашил и предпочел да не влиза вътре. Местните жители я нарекли Сонг Донг, но никой не посмял да я изследва.

Чак през 2009 г. група британски учени, ръководени от Хауърд Лимберт, решават да я проучат. Това, което откриват, било цял и напълно самодостатъчен свят. Дълъг 5 км и широк 150 м. След като я изследват, те потвърждават, че Сонг Донг е най-голямата пещера на нашата планета.

Това уникално място разполага със своя собствена флора, фауна, езера и дори облаци.

Gallery

За да влезете в пещерата, трябва да се спуснете на 80 метра под земята с въже.

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock

Gallery

В пещерата има река със сравнително бързо течение.

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock

Gallery

Срещаме и малки смарагдови езерца и дори плажове.

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock

Gallery

Пещерата съдържа множество древни фосили и сталактити.

Снимка: David A Knight / Shutterstock

Gallery

Срещаме и рекордно високи сталагмити - до 70 метра височина.

Снимка: Christian Vollmert / Shutterstock

Gallery

Аргонитови перли в пещерата.

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock

Gallery

В района е израснала гъста джунгла с гигантски дървета. В пещерата живеят най-различни животни, включително маймуни, прилепи и птици носорози.

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock

Gallery

Пещерата има дори свои собствени климатични условия. В нея се образуват облаци заради рязката разлика с температурите във външния свят.

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock

Gallery

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock

Gallery

Бихте ли лагерували тук?

Снимка: Hanoi Photography / Shutterstock