Преди повече от 2000 години ангелите били тези, които известили раждането на Иисус. Небесните създания присъстват във всички епохи и религии.  Защото носят мир и любов. Но и преди, и сега за повечето хора ангелите са измишльотина и само малцина ги приемат за осезаема реалност.

Открием ли се за света на ангелите, тези небесни пратеници могат да ни окажат помощ и подкрепа както в житейски кризи, така и в обикновени ситуации от всекидневието. Децата например възприемат ангелите като нещо естествено. Те имат специален усет и изострени сетива за тези великолепни създания. Разговарят, играят и се смеят с тях, скачат, пеят и танцуват и възрастните често им се присмиват заради това. Но най-късно в пубертета, под влияние на стреса в училище, осезанията и възприятията ни до такава степен се притъпяват, че загубваме връзка с финоматериалните същества, каквито са ангелите, и вече нямаме време за подобни неща. Понякога обаче, когато сме спокойни, когато се настроим съзнателно или изпаднем в опасност, можем отново да се доближим до тях.

Какво представляват ангелите?

Понятието „ангел“ се превежда с „пратеник“ или „вестител“. Ангелите са „същества, пребиваващи в светлината на Бог“. Обикновено си ги представяме като нежни и благи създания с бели копринени одежди и златни криле. Всъщност обаче ангелите са високи и силни и притежават способности и опит, които далеч надхвърлят човешките ни представи.  Ангелите са същества от друг свят (от който, впрочем, сме произлезли и ние) и са познати най-вече като ангели пазители или ангели хранители. Излъчват ярка светлина и почти няма услуга, която да не са в състояние да окажат. Навярно всеки е получавал усещането, че над него бди ангел хранител. Ангелите носят, наред с други неща, светлина, любов, сила, изцеление, подкрепа, умиротворение, утеха и благословия. Те закрилят и придружават човека през целия му земен път и стига да вярва, всеки е способен да установи контакт с тях.

Архангелите са начело на ангелската чета

Сред „ангелските шефове“ са Михаил, Гавриил, Рафаил, Задкиил, Уриил, Ханаил, Камаил и Йофиил. На иврит окончанието „-ил“ означава „като Бог“, „от Бог“. Всеки архангел има различно оцветен светлинен лъч. Така например чистата бяла светлина се свързва с Гавраил, ангела на откровението. Синият цвят е за Михаил, водача на всички свети ангели. Жълтият – за Йофиил, ангела на красивите мисли; розовият – за Камаил, ангела на мирните отношения; зеленият - за Рафаил, ангела на изцелението; червеният - за Уриил, ангела на мъдростта и лилавият - за Задкиил, ангела на милостта.

Ангелите пазители са лични „бодигардове“ и придружители на човека

Те ни подкрепят при изпълнението на житейския ни план. Но не бива да очакваме от тях да премахнат всяка пречка по пътя ни, защото трябва да учим и да преминем на следващото стъпало от растежа си. Дори да се съмняваме в своя ангел пазител, той е неотлъчно до нас, макар че има право да се намеси само ако изрично го помолим или когато му позволява планетарният план. Защото ангелът пазител е длъжен да уважава свободната ни воля. Така имаме избор да усвоим житейските си уроци или чрез страдание, или по приятен начин. Ангелите хранители ни помагат да вървим по-уверено по предначертания си път и да живеем по-добре.

По правило ангелите са невидими за нас

Нашите страхове, колебания и блокажи са издигнали около нас непреодолима стена, а всекидневието ни не признава съществувания, които са невидими за очите и непонятни за ума. Ангелите са безплътни и имат по-бърза и лека вибрация от човешкото тяло. Само малко хора чуват или виждат ангели. В някои ситуации обаче долавяме тяхното финоматериално присъствие. Освен подкрепа ангелите ни предлагат жизнерадост, веселие, лекота, мир и спокойствие. Между другото, ангелите са отлични слушатели. Също като най-добрите ни приятели, те ни изслушват без да ни съдят. Дори да не можем да чуваме отговорите им, има нещо изумително в това да се допитваме до тях.

Цветелина Велчева