1. Професиите

Никола, Момчил, Коста и Евгени практикуват следните професии: балетист, художник, музикант, писател.

Трябва да кажете кой какъв е, като се съобразите с 4 неща:

1. Никола и Коста са били на представлението на музиканта.

2. Момчил и писателят имат портрети от художника.

3. Евгени има биография, направена от писателя, който ще пише автобиография на Никола,

4. Никола не познава Коста.

2. Гатанката

Седиш във вертолет, пред теб има кон, зад теб има камила. Къде се намираш?

3. Бягството

Двама затворници са заключени в килия. Има отворен прозорец високо на стената в килията, но те не могат да го достигнат, за да избягат (дори и да се покатерят един върху друг или върху леглото). Решават да прокопаят тунел, но това ще отнеме много време и се отказват. Накрая единият от осъдените измисля как да избягат и планът му се оказва успешен. Как?

4. Фигурата

Източник: Peter Hermes Furian / Shutterstock

5. Обирът

Ограбили банка по време на пожар. Човек от охраната разказал как се опитал да спаси торба с пари от огъня. Но точно преди да се излезе от аварийния изход, се навел да си завърже връзката на обувката. Тогава някой го ударил с вратата силно и той загубил съзнание. Когато се събудил, парите ги нямало. Веднага го арестували. Защо?

6. Молбата

Бащата звъннал на дъщеря си, помолил я да купи някои неща, които ще му трябват за пътуването, и й казал, че парите са в плик на бюрото. Като погледнало набързо плика, момичето видяло написаното отгоре числото 98, извадилo парите, прибралo ги в чантата си и хвърлило плика.

В магазина напазарувало за 90 лева, но когато трябвало да заплати, освен, че не ѝ останали 8 лева, както предполагала, не ѝ достигали 4. Вкъщи разказала на баща си и го попитала да не е сгрешил, като е броил парите. Баща ѝ казал, че правилно е преброил парите и грешката е в нея. Каква е била тя?

7. Хотелът

Трима души отиват в хотел. Рецепционистът им казва, че стаята струва 30 долара. Всеки плаща по 10$, преди да се настани. Рецепционистът осъзнава, че им е дал стая за 25$ и праща един от помощниците да върне 5$ на настанилите се.

Помощникът си задържа 2$, защото не знае как да раздели 5 на 3 и всеки от настанилите се получава по 1$ обратно.

В крайна сметка всеки от тях е платил по 9$ за стаята. 3 по 9$ = 27, и 2$ за помощника - 29$ .

Къде е липсващият долар?

8. Квадратът

Направете 3 квадрата с еднаква големина, като имате право само на 3 хода. Нямате право да чупите клечи. Всяка клечка ТРЯБВА да е част от направения от вас квадрат.

Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

9. Мостът

Вие и други трима души – лабораторната асистентка, професорът и чистачът - бягате от група зомбита. Имате известна преднина. Пред вас стои дървен въжен мост над гигантска пропаст.

Вие можете да преминете през моста за 1 минута.

Лабораторната асистентка – за 2 минути.

Чистачът е бавен – нуждае се от 5 минути.

Професорът е най-труден – прекосяването на моста ще му отнеме цели 10 минути.

Според изчисленията на професора зомбитата ще ви настигнат след 17 минути. Съответно това е времето, с което разполагате, за да преминете моста и да прережете въжетата.

За съжаление, мостът може да издържи само двама души едновременно. Нещата се усложняват от факта, че навън е толкова тъмно, че едвам виждате. И фенерът, който сте взели по пътя си, осветява съвсем мъничко.

Можете ли да откриете как всички могат да избягат навреме?

Помнете – мостът може да бъде прекосен само от 2 души едновременно. Един от двамата трябва или да държи фенера, или да стои до човека с него. Който и да е от четиримата може да чака безпроблемно в тъмното и от двете страни на моста. И най-важното – всички трябва да са на отсрещната страна на пропастта, преди зомбитата да пристигнат. В противен случай някое от съществата може да стъпи на моста, докато хората все още го прекосяват, и да го счупи.

Всякакви трикове не са позволени – не можете да се прехвърлите с въже до отсрещната страна, да преплувате водата по-долу или да се сприятелите със зомбитата.

10. Снимката

Един човек гледал снимка. Някой го попитал: "На кого е тази снимка?" Той отговорил: "нямам нито брат, нито сестри, но бащата на този човек е син на баща ми."

Ще намерите отговорите на следващата страница.