Загубата на Y хромозомата в определени клетки би могло да обясни защо мъжете умират средно 5 години по-рано от жените в САЩ. Според ново изследване, публикувано в Science, постепенното изчезване на тази хромозома с течение на времето води до нарушения по сърдечната тъкан и увеличава шансовете за смъртоносна сърдечна недостатъчност.

„Мъжете умират по-бързо от жените – особено след 60-годишна възраст. Сякаш те остаряват биологично по-бързо“, казва Кенет Уолш, един от авторите на изследването. „Новото изследване хвърля повече светлина върху това защо мъжете живеят по-кратко от жените.“

Всички хора имат 23 двойки хромозоми. 22 от тях са автозоми, което означава, че изглеждат по един и същи начин и при мъжете, и при жените. Останалите двойки са т.нар. полови хромозоми – те включват две X хромозоми при жените и една Y при мъжете.

С течение на времето обаче мъжете губят своята Y хромозома в някои клетки. Това, изглежда, се случва значително по-бързо в клетки, които се подменят сравнително често – например кръвните. Предишни изследвания показват, че съществува потенциална връзка между загубата на Y хромозомата и свързаните със смъртта патологии и смърт при мъжете, макар че точният механизъм, стоящ в основата ѝ, бе неясен. Досега.

За да проучат по-подробно този въпрос, учените използват генетичната „ножица“ CRISPR, за да отстранят Y хромозомата от клетките в костния мозък на мъжки мишки. В резултат на това телата на гризачите започват да произвеждат бели кръвни телца без Y хромозома. Част от тях достигат сърцето на животните и активират „профибротична сигнална мрежа“.

Това от своя страна увеличава фиброзата – или нарушенията по структурата на тъканта – в рамките на сърцето. Т.е. намалява сърдечно-съдовата дейност и обрича мишките на ранна смърт.

Авторите на изследването подчертават, че „тъканната фиброза е един от отличителните белези на остаряването и допринася за до 45 процента от смъртните случаи в развитите страни.“ Фактът, че техният експеримент предизвиква фиброза при мишки, подсказва, че много от тези смъртни случаи вероятно наистина са свързани със загубата на Y хромозомата.

За да проверят как точно това се отнася и за мъжете, изследователите анализират данни от биобанката на Великобритания и откриват, че загубата на Y хромозома се асоциира с по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания и смърт.

Как една цяла хромозома може да изчезне просто така? Уолш отбелязва, че „с напредъка на възрастта ДНК-то на всички наши клетки натрупва неизбежно мутации. Това включва и загубата на цялата Y хромозома при определени клетки в мъжкото тяло. Тялото представлява своеобразна мозайка от различни придобити мутации и знанието ни за това хвърля повече светлина върху заболявания, свързани с остаряването, както и върху самото остаряване.“

Да, звучи притеснително. Учените обаче отбелязват, че когато мишките са инжектирани с антитяло, което блокира активността на белите кръвни телца, сърдечната дисфункция е облекчена. Това от своя страна означава, че можем да създадем лекарство, което да лекува фиброзата и което да ограничи шансовете на мъжете да развият смъртоносни сърдечно-съдови заболявания.

Едно такова лекарство, наречено пирфенидон, вече е одобрено от Агенция за контрол на храните и лекарствата на САЩ за лечението на фиброза в белите дробове. Нужни са обаче още изследвания, които да установят дали то може да смекчи ефектите от загубата на Y хромозомата.

Източник: IFLScience