Едно скорошно проучване показва нещо странно: когато мишки с болестта на Алцхаймер вдишват ментол, когнитивните им способности се подобряват. Изглежда, че химическото съединение може да спре някои от уврежданията на мозъка, които обикновено се свързват със заболяването.

По-специално, изследователите забелязват намаляване на протеина интерлевкин-1-бета (IL-1β), който помага за регулиране на възпалителната реакция на организма - реакция, която може да осигури естествена защита, но която води до вреди, когато не се контролира правилно.

Екипът на изследването, публикувано през април 2023 г., твърди, че то показва потенциала на определени миризми да бъдат използвани като терапия за Алцхаймер. Ако успеем да разберем кои миризми какви реакции на мозъка и имунната система предизвикват, ще можем да ги използваме за подобряване на здравето.

"Съсредоточихме се върху ролята на обонятелната система в имунната и централната нервна система и потвърдихме, че ментолът е имуностимулиращ мирис при животински модели", казва имунологът Хуан Хосе Ласарте от Центъра за приложни медицински изследвания (CIMA) в Испания.

"Но с изненада установихме че краткотрайното излагане на това вещество в продължение на шест месеца предотвратява влошаването на когнитивните способности при мишки с Алцхаймер и, което е най-интересно, подобрява когнитивните способности и на здрави млади мишки."

След като по-рано е наблюдавано, че инхалирането на ментол повишава имунния отговор на мишките, сега екипът показва, че то може да подобри и когнитивните способности на животните, както се наблюдава в серия от практически тестове в лабораторията.

При мишки с болестта на Алцхаймер приемът на ментол за период от шест месеца е бил достатъчен, за да спре влошаването на когнитивните способности и възможностите за запаметяване. Освен това се оказва, че ментолът е изтласкал протеина IL-1β обратно до безопасни нива в мозъка.

Когато изследователите изкуствено намаляват броя на регулаторните Т-клетки (Treg), за които е известно, че помагат за контролирането на имунната система, са наблюдавани някои от същите ефекти, което открива възможен път за бъдещо лечение.

"Както излагането на ментол, така и блокирането на Treg клетките предизвикаха намаляване на IL-1β - протеин, който може да стои в основата на когнитивния спад, наблюдаван при тези модели", каза тогава неврологът Ана Гарсия-Оста от CIMA.

"Освен това специфичната блокада на този протеин с лекарство, използвано при лечението на някои автоимунни заболявания, също подобри когнитивния капацитет на здрави мишки и мишки с Алцхаймер."

Учените вече са установили многобройни връзки между миризмите и нашата имунна и нервна система. Тези връзки е трудно да бъдат напълно разбрани, но знаем, че обонятелната ни система може да оказва силно влияние върху мозъка. Някои миризми могат да предизвикат определени реакции в мозъка, а те от своя страна да доведат до химически реакции, които влияят на паметта, емоциите и др.

Заболяванията, свързани с централната нервна система, като болестта на Алцхаймер, Паркинсон и шизофренията, често са свързани със загуба на обоняние. Това ново изследване добавя някои обещаващи данни, но е необходимо да се направят още много проучвания както при хора, така и при мишки.

"Това изследване е важна стъпка към разбирането на връзката между имунната система, централната нервна система и обонянието", казва имунологът Ноелия Касарес от CIMA.

"Резултатите предполагат, че миризмите и имунните модулатори могат да играят важна роля в превенцията и лечението на Алцхаймер и други заболявания, свързани с централната нервна система."

Изследването е публикувано във Frontiers in Immunology.

Източник: Science Alert