Древно морско животно, което живее на източното крайбрежие в САЩ и се използва за производството на жизненоважни лекарства, ще бъде защитено от нови стандарти за производство, но природозащитници се страхуват за вид птици, който се изхранва с него, съобщи АП.

Производителите на лекарства зависят от ценната синя кръв на подкововидните раци, за да тестват потенциално опасни примеси. Част от кръвта на животните се изцежда и те се връщат в дивата среда, но много от тях умират от загубата на кръв.

Последните ревизии на насоките за използването на кръвта на тези раци целят да ги поддържат в по-добро състояние. Популациите на подкововидните раци намаляват в някои от местообитанията си по източното крайбрежие на САЩ, пише БТА. Добивът на животните, които също биват ловувани за стръв в рамките на промишлената риболовна индустрия, се очертава като критичен проблем за природозащитниците през последните години поради ролята на раците в крайбрежните екосистеми. Яйцата им представляват жизненоважна храна за намаляващия брой представители на птицата голям брегобегач – мигрираща крайбрежна птица, включена в списъка на застрашените видове съгласно Закона за застрашените видове в САЩ.

Тези птици, които мигрират от Южна Америка до Канада и трябва да спират, за да се хранят по пътя, се нуждаят от повече подкововидни раци, за да оцелеят. Природозащитниците твърдят, че фактът, че насоките за използване на кръвта на раците не са задължителни, излага големия брегобегач на риск.

Подкововидните раци са ценни, защото тяхната кръв може да се използва за откриване на патогени в незаменими лекарства като инжекционни антибиотици. Раците се събират от рибари на ръка или чрез траулери, за да бъдат използвани от биомедицински компании. След това от тях се взима кръв и протеините в белите им кръвни клетки се обработват. Необходими са десетки раци, за да се произведе достатъчно кръв за напълването на една стъклена епруветка. Около 15% от раците умират от кървенето.

През май месец Комисията по рибарството в САЩ одобри нови практики в рамките на биомедицинската индустрия за събирането и използване на раци. Те включват минимизиране на излагането на слънчева светлина и поддържане на раците хладни и влажни. Целта е да се даде по-добър шанс на раците да оцелеят и да допринесат за екосистемите, след като бъдат освободени.