Изследователски екип, ръководен от Института по ракови заболявания в Розуел Парк, откри молекула, която възпира растежа и метастазата на клетките на рака на панкреаса посредством пътеката на метаболизма на желязо. Това откритие, публикувано наскоро в Molecular Cancer Therapeutics, ще спомогне за разработката на ново кандидат-лекарство за лечението на рака на панкреаса.

Молекулата, наречена MMRi62, таргетира метаболизма на желязото, за да убие раковите клетки и вредните протеини, които окуражават растежа и разпространението им. Това означава, че по-нататъшното развитие и усъвършенстване на тази смес може да доведе до създаването на нов тип терапия на рак на панкреаса.

„MMRi62 предизвиква деградация на протеина за съхранение на желязо, наречен FTH1, както и на протеина, който мутира в PDAC [панкреатичния дуктален аденокарцином]. В резултат на това настъпва инхибиране на метастазата и фероптозата – форма на клетъчна смърт, предизвикана от свободното клетъчно желязо“, казва проф. Ксинжан Уан от в катедрата по фармакология и терапия в Розуел Парк.

Клетките на PDAC са предразположени към фероптоза – наскоро идентифициран тип клетъчна смърт, предизвикана от желязото и превърнала се в основа на много ракови изследвания. Идентифицирането на нови агенти, които активират фероптозата, може да доведе до създаването на потенциални терапии за PDAC – агресивно и до голяма степен нелечимо заболяване, което е отговорно за около 90 процента от всички видове рак на панкреаса.

Източник: Medical Xpress