Според изследване, представено на ESC Congress 2021, консумацията на до три чаши на ден се асоциира с по-нисък риск от инсулт и сърдечно-съдови заболявания.

„Доколкото ни е известно, това е най-голямото проучване, което изследва систематично кардиоваскуларните ефекти от редовната консумация сред популация без диагностицирано сърдечно заболяване – казва авторката на научния труд д-р Джудит Саймън от университета „Семелвайс“ в Будапеща. – Нашите резултати показват, че редовната консумация на кафе е безопасна и дори високият ежедневен прием [на напитката] не се асоциира със странични кардиоваскуларни последствия и смъртност от каквато и да е причина до 10-15 години по-късно. Нещо повече – пиенето на 0,5 до 3 чаши кафе на ден води до по-нисък риск от инсулт, смърт от кардиоваскуларно заболяване и смърт от каквато и да е причина.“

Макар и кафето да е една от най-консумираните напитки по света, ние всъщност знаем съвсем малко за дългосрочните последствия от редовната ѝ консумация върху сърдечносъдовото ни здраве.

Проучването изследва връзката между обичайния прием на кафе и случаите на инфаркт, инсулт и смърт. То включва 468 629 души от биобанката на Великобритания, като в началото на изследването нито един от тях не е проявявал признаци на сърдечно заболяване. Средната им възраст е 56,2 години, а 55,8 процента от тях са били жени.

Участниците са били разделени на три групи според приема им на кафе – никакъв (не пият кафе редовно, 22,1 процента); лек до умерен (0,5 до 3 чаши на ден, 58,4 процента) и висок (над 3 чаши на ден, 19,6 процента).

Изследователите определят връзката между ежедневния прием на кафе с риска от различни странични последствия в рамките на среден период на проследяване от 11 години посредством модели с множество променливи. Анализите са приспособени към фактори, които биха могли да повлияят на тази връзка, включително възраст, пол, тегло, ръст, пушене, физическа активност, високо кръвно налягане, диабет, нива на холестерола, социоикономически статус и обичаен прием на алкохол, месо, чай, плодове и зеленчуци.

В сравнение с хората, които не пият кафе, тези, консумиращи малки до умерени количества се отличават с 12 процента по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина (отношение на риска (hazard ratio) – [HR]=0,88, p<0,001), 17 процента по-нисък риск от смърт от сърдечносъдови заболявания (HR=0,83, p=0,006) и 21 процента по-нисък риск от инсулт (HR=0,79; p=0,037).

За да проучат потенциалните механизми, които стоят зад всичко това, изследователите анализират връзката между ежедневния прием на кафе и сърдечната структура и функция в рамките на среден период на проследяване от 11 години. За тази цел те използват данни от 30 650 участници, преминали през сърдечна магнитно-резонансна томография – златният стандарт по отношение на определянето на сърдечната структура и функция.

“Анализът на снимките показва, че в сравнение с хората, които не пият кафе редовно, тези, консумиращи напитката ежедневно имат по-добре функциониращи сърца с по-здравословен размер. Това е консистентно с обръщането на страничните ефекти от остаряването на сърцето, казва д-р Саймън. Нейното заключение е, че „консумацията на до три чаши на ден се свързва с по-добри кардиоваскуларни резултати. Въпреки че са нужни още изследвания, които да обяснят механизмите на заден план, наблюдаваните предимства могат да бъдат обяснени отчасти с положителните промени в сърдечната структура и функция.“

Източник: Medical Xpress