Вселената се разширява по-бързо, отколкото сме предполагали - това сочат резултатите от ново и изключително прецизно измерване на разстоянието между 19 отдалечени галактики, направено от космическия телескоп Hubble. Цифрите предполагат, че темпото, с което се разширява Вселената (познато като константа на Хъбъл), е приблизително 73 километра за секунда на мегапарсек.

С по-достъпни думи това може да бъде представено така – пространството се разширява толкова бързо, че след 10 милиарда години разстоянието между Млечния път и най-близката галактика ще се е увеличило двойно. Новата стойност на константата на Хъбъл е с 5 до 9% по-висока от предишните оценки. Откритието, което ще бъде отразено детайлно в следващия брой на The Astrophysical Journal, поставя проблем пред космолозите – тази стойност на константата не корелира с данните за разширяване на Вселената, оставени като енергетични следи от Големия взрив. Две специализирани мисии – WMAP на NASA и Planck на ESA са наблюдавали по-ниски стойности на константата на Хъбъл чрез изследване на остатъчното лъчение от раждането на нашата Вселена.

Разминаването все още трябва да бъде независимо проверено, но ако данните се окажат коректни, това означава, че във Вселената има сили и процеси, за които физиците все още нямат представа и които не са взети под внимание, заключава IDG.