През юни 2018 г. астрономи бяха озадачени от необичайно ярка, но и много краткотрайна свръхнова. Тя стана известна с името Кравата (The Cow), тъй като официалното й име е AT2018cow.

Днес учените представят нови доказателства, според които най-вероятно сме станали свидетели на раждането или на неутронна звезда, или на черна дупка. И двата обекта могат да се образуват от най-обикновена свръхнова, но случаят с AT2018cow определено е специален.

Свръхновите са забележително кратки събития (поне по отношение на астрономическите мащаби). Те достигат своя пик за 2-3 седмици и отшумяват за няколко месеца. При Кравата нещата се разиграват дори по-бързо – пикът тук настъпва в рамките на дни.

„Това необичайно събитие определено ни развълнува“, коментира д-р Рафаела Магути от Северозападния университет. В рамките на 16 дни Кравата избледня до почти оптична невидимост.

В последно време станахме свидетели на сливането на две неутронни звезди. Освен това учените засякоха гравитационни вълни, образували се от сблъсъка на черни дупки. Първоначалните хипотези за Кравата са, че се е случило нещо подобно. Магути обаче открива следи от водород и хелий в остатъчното сияние. Това отхвърля горните предположения, тъй като подобни събития биха довели до образуването на по-тежки елементи.

Според Магути става дума за образуването на особено плътен обект. „Знаем, поне на теория, че черните дупки и неутронните звезди се образуват, когато умре някоя звезда. Никога обаче не сме ги виждали непосредствено след раждането им. Никога“, казва тя.

Вероятно светлината, която сме видели, е газ от външните пластове на звездата. Той може би е бил придърпван към Хоризонта на събитията* на черната дупка или пък е бил уловен от въртенето на силно магнетизираната неутронна звезда.

Магути достига до тези заключения, след като наблюдава събитието с телескопи, които могат да улавят електромагнитната радиация по целия спектър (от радио вълни до гама лъчи). AT2018cow се описва като може би най-наблюдаваното астрономическо събитие въобще. То е останало видимо в някои дължини на вълната, много след като е избледняло в оптичната част на спектъра.

Въпреки доказателствата, предоставени от Магути, някои астрономи развиват теорията, че става дума за черна дупка, която е погълнала звезда.

Образуването на черни дупки и неутронни звезди обикновено се засенчва от огромно количество материал, изхвърлен при звездната експлозия. Кравата в случая обаче е „гола“ – т.е. около нея е имало 10 пъти по-малко останки от този род.

Космически събития, сходни с AT2018cow, са били наблюдавани и преди. Те обаче са се случвали на много по-голямо разстояние от нас. Освен това астрономите не са успявали да ги проучат така, както Магути.

Източник: IFLScience

* В общата теория на относителността хоризонт на събитията е граница в пространство-времето, отвъд която събития не могат да влияят на външен наблюдател. Казано по-просто, тя се определя като обвивката на „точките след която няма връщане“, т.е. точките, при които гравитационната сила става толкова голяма, че преодоляването ѝ е невъзможно дори и за светлината. Хоризонтът на събитията обикновено се асоциира с черна дупка. Светлината, излъчена зад хоризонта на събитията, никога не може да достигне до външен наблюдател. По същия начин, всеки обект, приближаващ се към хоризонта, отвън изглежда, че се забавя и никога не преминава през хоризонта, като изображението му се измества все повече и повече към червения край на електромагнитния спектър с течение на времето. Това означава, че дължината на вълната се увеличава, докато обектът се отдалечава от наблюдателя. Пътуващият обект, обаче, не претърпява никакви странни ефекти и всъщност преминава през хоризонта за определено време.