Преди 4 години огромно слънчево петно счупи соларните рекорди. Както се установи, то е било източника на най-силното магнитно поле, което някога е било засичано и измервано на повърхността на слънцето. Петното е било причинено от изхвърляне на газ от едно слънчево петно към друго в двоен “петнен” комплекс, и е било означено като AR1967. Размерите му са били с дължина от 180 000 километра и е било по-широко от най-голямата планета в Слънчевата система, Юпитер. То се е сляло с другото петно, AR1990 и е изхвърлило огромен огнен език.

Слънчевите петна се наричат активни региони поради специална причина. Те изглеждат малко като дупки в Слънцето, и са много по-тъмни и по-студени от останалата видима повърхност, която представлява слоят на Слънцето, наречен фотосфера. Регионите се причиняват от магнитни полета и обикновено се появяват като източно-западни сдвоени комплекси. Магнитните полета са най-силни в най-тъмната част на петното, наречена умбра. Там магнитното поле е около 1000 пъти по-силно от обграждащата го фотосфера и се издига геометрично нагоре. В по-светлия регион, наречен пенумбра, магнитното поле е по-слабо и се разпростира хоризонтално. В случая с най-силното поле, измерено от учените, се е установило, че то е имало сила от 6250 гауса, което е около два пъти повече от силата на останалите магнитни полета, измервани около 3000 гауса. 

Science Alert