Тази невероятна анимация, създадена от NASA, ви позволява да видите Луната така, както никога досега – под формата на интерактивен триизмерен модел.

Т.нар. CGI Moon Kit включва снимки, направени от Лунар Риконъсънс Орбитър (ЛРО). Неговата цел е да изпълнява ролята на своеобразен посредник между огромния набор от данни, с които разполага космическата агенция, и широката общественост. Всички изображения в новия модел са достъпни онлайн, но дешифрирането им изисква тренирано око. С помощта на интерактивни инструменти като CGI Moon Kit хората ще могат да взаимодействат с тези данни по далеч по-смислен начин, без да се чувстват затрупани с информация.


Източник: NASA / Goddard/Scientific Visualization Studio

Мисията на ЛРО е да събере данни за условията, с които биха се сблъскали бъдещите дълготрайни експедиции на хора до Луната. Конкретните задачи пред апарата са да открие безопасни терени за кацане на космически кораби, да определи на какви природни ресурси биха могли да разчитат астронавтите, да определи равнищата на радиация на лунната повърхност и за изпробва нови технологии.

Източник: IFLScience

Gallery

Източник: NASA / Goddard/Scientific Visualization Studio

Gallery

Източник: NASA / Goddard/Scientific Visualization Studio