Неочаквано или не, но в полето на астрономията и астрофизиката има един много сериозен технически проблем. Оказва се, че няма логическа консистентност в разнородната метрична система, която се използва, за да се квантифицират астрономическите обекти и феномени. “Много от единиците, които използват в практиката си астрономите, са злощастна смесица от имперската метрична система, модерната метрична система и някои други, всъщност напълно редундантни единици от други системи или хибридни производни на водещите две”, обяснява Кийт Аткин от университета в Шефийлд.

“Професионалните астрономи страдат значително от този безпорядък в системите. В общността им стандартните измервателни единици на астрономическата единица, светлинната година и парсека се приемат автоматично като полезни и адекватни. Но истината е, че тези единици са формулирани по тежък и излишен начин и в реалността не успяват да изпълнят функциите с лекотата и простотата, която е необходима на астрономията”, допълва той. Сериозни интелектуални ресурси отиват само за превръщането на данни, получени в една система към данни в друга метрична система и тази енергия може да се употреби за много по-полезни и креативни неща, твърди Аткин.

Science Alert