Необятният Космос е удивително място и благодарение на научните изследвания ние разбираме все повече невероятни неща за неговото устройство. Поради тази причина сме подбрали специално за вас 10 невероятни факта, които ще ви изумят.

1. Всички сме създадени от звезди. Те се нагорещяват до такава степен, че ядрата на атомите им се сливат и образуват кислорода, който дишаме, въглерода в нашите мускули, калция в костите ни и желязото в кръвта. Ти, аз, всички сме създадени от звезден материал.

2. Нашата Вселена може да е част от по-голяма Мултивселена. Много хора подозират, че всичко това – всички светове, звезди, галактики и куповете във видимата Вселена – представлява едно миниатюрно мехурче в безкраен океан с други Вселени.

3. Ако поберем всички събития, свързани с Космоса, в една календарна година, цялата регистрирана история на човешката цивилизация до ден днешен ще трае само 14 секунди. Всеки човек, за когото някога сте чували, се побира в този кратък времеви отрязък. Всички крале и битките им, миграциите и изобретенията, воините и любовните истории, всичко, което се е случило в книгите по история, е протекло само в рамките на 14 секунди в този космически календар.

4. Джордано Бруно не е разполагал с научни доказателства, които да подкрепят убежденията му за Космоса. Въпреки това той е бил изненадващо прав. Бруно не е бил учен. Неговата визия за Космоса се е базирала на чистите предположения, тъй като не е имал доказателства, с които да я подкрепи. Веднъж щом е обявявал своите идеи, други веднага са се прицелвали в тях, за да се опитат да ги оборят.

5. Цялата Слънчева система е обградена от ледена обвивка, образувана от комети, които са невидими за нас. Всеки един от тези малки светове се намира на същото разстояние от своя съсед, на което е и Земята от Сатурн.

6. Кометите идват от Облака на Оорт. Той представлява маса от ледени тела, намиращи се по покрайнините на Слънчевата система. Те обикалят около слънцето. Това са реещи се в пространството планини от лед и камъни, които са запазили останките от раждането на Слънчевата система.

7. Първоначално нашите очи са еволюирали така, че да виждаме под водата. Затова днес зрението ни не е толкова добро, колкото би трябвало. Когато нашите земноводни предци са напуснали водата и се озовали на земята, техните очи (които по принцип са създадени, за да виждат под водата), не били толкова добри във въздушното пространство. Нашето зрение никога не е било добро впоследствие. Днес можем и да си мислим, че виждаме перфектно, но 375 млн. години по-късно все още не можем да видим какво стои пред носа ни.

8. Едмънд Халей не е „открил“ Халеевата комета. Хелей се е търсел информация за всяко едно астрономическо наблюдение на комета, случило се в Европа между 1472 и 1698 г. Само книгите са били в главата му. Той е трябвало да открие наблюденията, направени за всяка една комета, и да определи какъв е бил пътят и през Космоса. След множество усилия и най-вече благодарение на математическата му брилянтност, Халей открива, че кометите са свързани със Слънцето посредством дълги елипсовидни орбити.

9. Бавноходката е единственото животно, което е оцеляло през всички пет основни масови изтребления на живота на Земята. Едва ли сте ги забелязвали – те са с размери от 0,1 до 1,5 мм. Въпреки това обаче са изключително издръжливи и са се задържали на Земята почти половин милиард години.

10. В един момент Андромеда и Млечният път ще се слеят в една галактика.Това обаче няма да е катастрофално събитие. Причината за това се дължи на факта, че разстоянието между звездите е много по-голямо от техния размер. Ако въобще някои от тях се сблъскат, те ще се броят на пръсти. Съответно ако има някакъв живот по тези светове по това време, той няма да е застрашен. Нещо повече – съществата ще бъдат възнаградени с невероятно светлинно шоу, което ще трае 1 милиард години. Един танц на половин трилион звезди.