През 1950 година физикът Енрико Ферми издига хипотезата, че вероятността да съществува чуждопланетен живот е огромна. Въпросът е: къде са всички?

Има много различни отговори, но безспорно един от най-провокативните е т.н. Хипотеза на Зоопарка, издигната през 1973 година от астронома Джон Бол.

Според нея във вселената съществува чуждоземен живот, но те може би просто ни игнорират, защото са ни принудили да живеем в космически зоопарк, където могат да ни наблюдават без да се намесват или без тяхната намеса да е установима и или разбираема за нас.

Според нея чуждопланетният живот е толкова напреднал, че или не иска да влияе на нашето примитивно общество или по някаква причина не желае да общува с други интелигентни форми.

Тази хипотеза не е напълно лишена от логика, когато се вземе предвид, че живот може да е еволюирал и да се е развил с много по-бързи темпове от нашия. Скоростта, с която човечеството е прогресирало само през последните 100 години, например, е доста информативна за прогреса, който може да е постигнала цивилизация, която се е развивала с подобно темпо в продължение на 100 милиона години. 

Източник: Science Alert