Астрономи откриват нови планети около други звезди постоянно. Една конкретна група обаче не престава да ги озадачава. Планетите в нея са с 2-4 пъти по-голям радиус от Земята. Мнозина твърдят, че това са по-малки газообразни гиганти, докато други – че са създадени основно от вода. Възможността да са скалисти светове като Земята вече бе отхвърлена.

Дали животът може да съществува в океани, дълбоки хиляди километри, все още не е ясно. Едно обаче е сигурно – вероятността е много по-голяма това да се случи на подобен свят, отколкото на газообразна планета.

Нова теория твърди, че въпросните планети в действителност са водни светове. Според нея ако животът може да съществува при подобни условия, то Вселената вероятно е пълна с живи организми.

Преди да започнем да търсим планети отвъд Слънчевата система, нашите очаквания се базираха на това какво бихме могли да видим. Много астрономи очакват смесица от скалисти светове с размера на Земята или по-малки или много по-големи газообразни гиганти. Вместо това се натъкнахме на светове, които са сходни с размера на Земята, както и на втора категория планети с радиус 2-4 пъти по-голям от нашия космически дом. Съществува интересна пролука между 1,8 и 2,00 земен радиус. Д-р Лий Зенг от Харвардския университет смята, че планети над нея най-вероятно са създадени предимно от вода (независимо дали става дума за течна или твърда форма).

Въпросните планети най-вероятно са с 2,5 земен радиус и с обем, който е 16 пъти по-голям от този на Земята. Масата (поне на онези, които са могли да бъдат измерени) е между 6 и 15 пъти тази на планетата ни (т.е. малко по-плътна от Земята).

Много от тези светове съществуват в обитаемата зона на своите звезди, което означава, че водата вероятно е в течно състояние и шансът да има живот на тях е голям.

Източник: Proceedings of the National Academy of Sciences