От научна гледна точка светкавицата е електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица. За фотографите обаче това е едно от най-красивите творения на Майката природа.

И тези снимки го доказват.

За любознателните:

Космическите лъчи, породени от избухването на различни звезди, непрекъснато бомбардират Земята. При преминаването им през атмосферата те се трансформират в рентгенови лъчи, които, преминавайки през облаците, натрупват електрически заряди в тях.

Мълниите най-често възникват в купесто-дъждовните облаци, но могат да се образуват и от торнадо, вулканичниизригвания и пясъчни бури. Също така, ако един облак, зареден с положителен заряд, се доближи до облак, зареден с отрицателен заряд, се получава мълния.

За възникване на мълния е необходимо в относително малък обем от облака да се образува електрическо поле с интензитет, достатъчен за образуване на електрически разряд (~ 1 MV/m), а в значителна част от облака да се образува поле със среден интензитет, достатъчен за поддържане на започналия разряд (~ 0,1 - 0,2 МV/m).

Може да се предизвика и от наелектризиран облак и земята. Когато електромагнитното поле достигне определен интензитет, от върха на облака започва да се спуска стъпаловиден низходящ лидер, носещ отрицателен заряд. Когато той е вече на около 300 m от земята, от високите обекти започват да се образуват възходящи (стреловидни) лидери, но само един се свързва с низходящия; следва обратният удар, който предизвиква мълнията.

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery
Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery
Gallery
Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images