Даниел Канеман и Еймъс Тверски, Нобелови лауреати по икономика, демонстрират как предразсъдъците изпреварват логиката, когато трябва да направим преценка на базата на предложена информация.

Авторите провеждат експеримент, участниците в който трябва да определят професията на даден човек след кратко описание на характера му. Например, описват им човек, който е подреден, старателен, добродушен, но не много общителен и ги питат дали е по-вероятно той да е фермер, или библиотекар. Хората били масово склонни да мислят, че човекът е библиотекар, преценявайки че описаните черти на характера подхождат повече на тази професия.

Дори да е така, Канеман и Тверски посочват, че в САЩ на 20 мъже фермери се пада по един мъж библиотекар. Което означава, че този стереотип трябва да е верен без изключение, за да може един случайно избран мъж със съответния характер да се окаже по-скоро библиотекар, отколкото фермер.

Подобна заблуда откриваме и в друг експеримент. На участниците се дава някаква информация за характера на човек и други твърдения, които трябва да степенуват по вероятност.