Имате три торби, във всяка от които има по две топчета. В торба А има две бели топчета, в торба Б има две черни топчета, а в торба В има едно бяло и едно черно топче.

Взимате една торба и вадите едно топче.

То е бяло.

Каква е вероятността другото топче в същата торба да е също бяло?

Вижте отговора тук.