Вероятността е 2/3 (а не 1/ 2).

Знаете, че не държите торба Б, следователно имате три възможности:

1) Торба А, първото топче – другото също ще е бяло.

2) Торба Б, второто топче – другото също ще е бяло.

3) Торба В, бялото топче – другото ще е черно.

Защо 2/3, а не 1/ 2 : защото избирате топче, а не торба.