По-силните емоционални реакции могат да бъдат полезни в някои случаи, казва проф. Тод:

“Хората, които имат таз генетична вариация използват допълнителна невронна мрежа в техните мозъци, която е важна за изчисляване на емоционалната релевантност на нещата в света. Във всяка ситуация, където различаването на какво е наистина релевантно в средата или ситуацията тази вариация ще бъде предимство.”                                               

Пример за човек, който вероятно е носил тази вариция е новелистът Марсел Пруст, известен с емоционалната си чувствителност.

Изследването е публикувано в научното списание Journal of Neuroscience (Todd et al. 2015.)

Източник: PsyBlog