Вероятно сте чували термина "криза на идентичността" и имате доста добра представа какво означава. Но откъде идва тази идея? Защо хората изпитват този вид личностна криза? Ограничена ли е тя единствено до тийнейджърските години?

Концепцията произхожда от работата на психолога Ерик Ериксън, който вярва, че формирането на его-идентичността е едно от най-важните неща в живота на човека. Всички знаем, че формирането на чувство за идентичност е важна част от юношеството, но Ериксън не вярва, че формирането и растежа й са ограничени само до юношеството. Според него идентичността е нещо, което се изменя и расте през целия живот, тъй като хората се сблъскват с нови предизвикателства и се справят с различни преживявания.

Какво е криза на идентичността?

Не сте сигурни за ролята си в живота? Чувствате ли се сякаш не познавате "истинското си Аз"? Ако сте отговорили с "да" на предишните въпроси, може да минавате през криза на идентичността. Теоретикът Ерик Ериксън въвежда термина. Той вярва, че кризата на идентичността е един от най-важните конфликти, с които хората се сблъскват в развитието си.

Според Ериксън кризата е време на интензивен анализ и изследване на различни начини да погледнем на себе си.

Интересът му към идентичността започва в детството. Израснал в еврейско семейство, Ериксън много прилича на скандинавец. Ето защо често се чувства чужд и на двете общности. Неговите по-късни проучвания на културния живот в Северна Калифорния и Южна Дакота помагат за формирането на идеите му за развитието и кризата на идентичността.

Ериксън описва идентичността като:

"... субективно чувство, както и наблюдаемо качество на самотъждественост и непрекъснатост, съчетани с вяра в самотъждествеността и непрекъснатостта на някакъв споделен образ за света. Като качество на безсъзнателен живот, това може да бъде особено очевидно при младия човек, който намира себе си, откривайки своето общество. В него виждаме уникална унификация на онова, което е необратимо дадено — формата на тялото и темперамента, таланта и уязвимостта, ранните модели и придобити идеали — и възможностите за избор, наличните ценности, ментори, приятелства и първи срещи със сексуалността." (Erikson, 1970)

Изследване на идентичността

В етапите на психосоциалното развитие на Ериксън появата на криза на идентичността настъпва през юношеството, по време на което се наблюдава объркване между идентичността и ролите.

Изследователят Джеймс Марсия (1966, 1976, 1980) разширява първоначалната теория на Ериксън. Според Марсия и неговите колеги, балансът между идентичността и объркването се крие в ангажирането с идентичност. Марсия също разработва метод за измерване на идентичността, както и четири различни нейни статуса. Този метод разглежда три различни области на действие: професионална роля, вярвания, ценности и сексуалност.

Статуси на идентичност

Постигането на идентичност се случва, когато дадено лице е преминало през проучване на различни идентичности и е поело ангажимент към една от тях.

  • Мораториумът е статус на човек, който активно участва в проучването на различни идентичности, но не е поел ангажимент.
  • Статус на възбрана е, когато лицето е поело ангажимент, без да се опитва да проучи самоличността.
  • Дифузия на идентичността възниква, когато няма нито криза на идентичността, нито ангажимент.

Изследователите установяват, че тези, които имат силен ангажимент към своята идентичност, са склонни да бъдат по-щастливи и по-здрави от онези, които не са. Онези, които имат статут на дифузия на идентичността, са склонни да се чувстват не на място в света и не преследват чувство за идентичност.

В днешния бързо променящ се свят кризите на идентичността са по-често срещани, отколкото по времето на Ериксън. Тези конфликти със сигурност не са ограничени до юношеството. Хората са склонни да ги преживяват в различни моменти през целия живот, особено в случаи на голяма промяна, като нова работа, началото на нова връзка, развод или раждането на дете. Изследването на различни аспекти от себе си в различните области на живота, включително ролята ви на работа, в семейството и в романтичните взаимоотношения, може да помогне за укрепването на вашата лична идентичност.

Източник: Framar.bg