Кое ни прави щастливи? Какви са здравословните ефекти на позитивните емоции? Какво ни кара да се чувстваме пълноценно и да постигаме повече? Какви навици и действия могат да изградят личната емоционална устойчивост? Това са въпросите, върху които понякога мислим.

Повечето от нас обаче едва ли допускат, че това са и задачите, които успешно решава един, сравнително нов клон на науката психология - позитивната психология. Възникнала през 1998 г. тя се съсредоточава върху вътрешната сила, ценностите и факторите, които помагат на хората да се развиват, да постигат целите си и да усещат чувство на удовлетвореност от себе си. Дава отлични резултати и като антистрес терапия, защото развива гъвкаво и емоционално здраво мислене.

Но дали е подходяща и за самолечение? Основателите на тази школа - американският учен Мартин Малоу и петима негови последователи са формулирали няколко позитивни емоционални състояния, които са напълно подходящи за "домашна употреба". Пробвайте:

Благодарност. Най-правилното мислене е да оценяваш това, което имаш, защото си го искал, и да опиташ да продължиш да го искаш.

Оптимизъм. Мнозина смятат, че положителната или отрицателната нагласа е до голяма степен вродена и свързана със семейството и началното възпитание. Но при всички положения тя е част от нашия потенциал. Всеки сам може да работи малко повече за нивото на оптимизма си.

Състояние на прилив. То се случва тогава, когато човекът е вдъхновен да работи, ентусиазиран е и затова дори губи представа за времето и всичко останало около него. Това е приятното чувство да бъдеш ангажиран и да се чувстваш значим. Всеки го обича  но повечето хора не получават достатъчно от него.

Съзнание. Чувството за концентрация, за това, че си точно тук сега, без умът да блуждае.Това обаче се постига с малко повече целенасочен тренинг и настойчивост да бъде прилаган.

Духовност. Достъп до духовна храна, култура, красиви гледки или нови, невиждани до момента места и страни.

Елизабет Скот