Разликата между „нуждая се“ и „искам“ е ясна за всеки и въпреки това ще се убедите колко много хора не я разпознават на практика, демонстрирайки невъзмутимо жаждата си за някой долар повече. 

Коби Пърсин е известен със „социалните експерименти“, в които изследва поведението на минувачите със скрита камера. Без да имат претенции за научна стойност, заснетите от него кадри говорят сами за себе си.

В един от сценариите си Коби излиза по улиците на Ню Йорк, окичен от глава до пети с пари, с табела „Вземете, колкото се нуждаете“. 

Той носи 50 долара, налепени на банкноти по един върху дрехата му.

Кой очаквате, че ще си вземе? 

Повечето нюйоркчани го подминават, свикнали на всякакви странни гледки, а някои дори извръщат очи с възмущение.

Но скоро до него спира едър костюмиран мъж, оставя куфара си и без да каже и дума, започва да събира долари от Косби, един по един.

„Наистина ли имате нужда от тези пари? Не изглежда да имате нужда“ - му казва Коби, на което костюмираният мъж, който грабва около десетина долара, отговаря: „Нямам нужда, но са безплатни. Кой няма да ги вземе?“

„Наистина ли е безплатно“ - питат някои преди да си вземат. Един човек признава по телефона, че „дори не му трябват“, след като си е взел от доларите.