Колегите ни от A Plus подканват няколко души да оценят успеха си по десетобалната скала. Дотук – нищо особено.

Впоследствие обаче екипът се обръща към любимите им хора със същата молба. Както и сами може да предположите, отговорите са коренно различни.

Вижте крайния резултат в това проникновено видео, посветено на социалния експеримент.