Независимо дали отивате на интервю за работа, дали се срещате с клиент или пък говорите с ваш колега, има един фактор, от който зависи до каква степен ще бъде успешни в конкретната дейност – вашите междуличностни умения.

Наричани още „меки умения“ (soft skills) и социални умения, те включват способността да работите добре в екип, да решавате конфликт, да градите доверие, да управлявате добре времето си, да взимате важни решения и много други.

Има множество изследвания, които отделят специално внимание на връзката между меките умения и професионалния успех, но те остават все така трудно измерими. Хората, с които работите, най-вероятно няма да ви кажат директно, че ви лисват социални умения, но те най-вероятно няма и да ви поканят на бар с колегите след работа, или пък да имат предвид вашето име, когато подбират състава на екипа за нов важен проект.

Добрата новина е, че можете да подобрите междуличностните си умения, стига да знаете върху какво точно трябва да се фокусирате. Ето 5 неща, характерни за хората, които имат добре развити социални умения:

Те хвалят останалите

Всеки иска да се чувства специален. Хората имат чисто човешка нужда да бъдат признати и разпознавани. Способността да накарате останалите да се чувстват страхотно в собствената си кожа е добра отправна точка за изграждането на дългосрочни връзки. Ако човекът, с когото говорите, наскоро е постигнал някакъв успех, не пропускайте възможността да му честитите и да отбележите колко добре се е справил. Ако например говорите с вашия шеф, споменете колко полезни са били отзивите, които ви е дал за вашата работа по даден проект, и как сте ги използвали, за да подобрите представянето си. Освен това, не се притеснявайте, че вашите комплименти може да ви поставя в ролята на подмазвач. Истината е, че другият човек ще ги приеме като пълни истини и ще ви бъде благодарен за вашата оценка.

Те слушат внимателно

Друго много важно умение е активното слушане. То не е толкова лесно, колкото звучи, което е и причината добрите слушатели да оставят толкова силно впечатление у хората, с които комуникират. Проучване на Харвардският университет установява, че хората говорят за себе си в 60% времето, когато общуват с някой друг. Когато не говорим, ние често мислим за това, което да кажем, след като събеседникът ни замълчи.

Най-добрата стратегия за развитие на умения за слушане преминава през три стъпки:

Слушайте с очите си – научете се да разчитате езика на тялото на хората, с които общувате. Седят ли със скръстени ръце, или изглеждат отпуснати?