- Петърчо, какъв искаш да станеш като пораснеш?

- Полицай.

- А ти, Сашко?

- Бандит, за да можем пак да си играем заедно.