1. Човек се ражда уморен и живее, за да си отпочине!

2. Обичай леглото си като самия себе си!

3. През деня почивай добре, за да можеш нощем да спиш добре!

4. Не работи – работата уморява!

5. Ако видиш някой да си почива – станете приятели!

6. Работи по-малко, отколкото можеш, а онова, което можеш, остави на друг!

7. Да не правиш нищо е пак нещо!

8. Работата носи стрес – недей да се изнервяш излишно!

9. Когато случайно ти се прииска да поработиш, седни и почакай да ти мине!

10. Когато видиш хора – приближи се, ако видиш, че работят – тръгни си да, за не пречиш.