Сидхарта Гаутама Буда, наричан само Буда, е духовен учител от Индия, който поставя началото на будизма. Знаете ли, че "буда" всъщност е титла, която се дава на първото духовно пробудило се същество в една ера, т.е. значи "пробуденият, просветеният на нашата епоха". Смята се, че Буда е живял около 563 пр.н.е. Неговите съвети са предавани от поколение на поколение, докато 4 века след смъртта му са записани за първи път, за да стигнат и до нас. Да си припомним заедно някои от тях...

1. За настоящето

Не живей в миналото, не мечтай за бъдещето, концентрирай съзнанието си върху настоящия момент.

Тайната на здравия дух и тяло е да не скърбиш за миналото, да не се притесняваш за бъдещето, да не живееш с очакването за предстоящи проблеми. Живей в настоящия момент мъдро. Изживявай го пълноценно.

2. За споделянето

Хиляди свещи могат да бъдат запалени от една свещ и това няма да намали нейния живот. Така и щастието не намалява, когато се споделя.

3. За силата на мислите

Нашите мисли ни оформят. Ние ставаме такива, каквито са мислите ни. Те оформят нашия свят.

4. За гнева

Да се гневиш е като да стискаш горещ въглен, надявайки се да хвърлиш по някой друг - този, който ще се изгори, си ти.

Няма да бъдеш наказан за своя гняв. Ще бъдеш наказан от своя гняв.

5. За търпението

Каната се пълни капка по капка.

6. За истината

Има само две грешки, които човек може да направи по пътя към истината - да не го извърви докрай и никога да не тръгне по него.

7. За пътя

Не можеш да извървиш пътя, освен ако ти самият не си се превърнал в пътя.

8. За спасението

Никой не може да ни спаси, освен ние самите. Ние сме тези, които трябва да извървим пътя към своето спасение.

9. За думите

Езикът е като остър нож - убива, без да пусне кръв.

10. За постоянството

Никога не гледам какво е постигнато. Винаги гледам към това, което остава да бъде направено.

11. За прошката

Да разбереш всичко значи да простиш за всичко.

12. За съмнението

Нищо не е така унищожително както навика на съмнението. Съмнението разделя хората, разрушава приятелствата, отрява отношенията. То е като меч, който убива.

13. За собствения път

Не върви след никого. Върви само след себе си.