Будизмът е една от най-древните и разпространени в цял свят религии. Много от нейните последователи обаче я възприемат не като религия, а като наука за съзнанието. В основата й лежат наблюденията и изводите на легендарния мъдрец Сидхарта Гаутама, известен всъщност като Буда. Неговата философия е оказала огромно влияние върху всички световни религии и е достойна да бъде позната от всеки човек, независимо от неговите убеждения, пише "Мениджър Нюз".

Големите уроци на Буда са изворът на общоприети човешки ценности и извечен морален кодекс. Без тях губим посоката както в живота, така и в управлението – независимо дали става въпрос за държава, институция или корпорация. Затова и решихме този път в традиционната ни рубрика „Управление” да си припомним на какво учи мъдростта на Буда.

1. Любовта побеждава всичко

„Омразата не се преодолява с омраза. Тя може да се победи само с любов. Това е вечен закон”.

2. Човекът е това, което прави, а не това, което говори.

„Човек не бива да бъде наричан мъдрец само заради това, че говори много. Но ако видите, че той живее в мир, любов и без страх, той наистина е мъдър.”

„Кучето не е добър пазач, само защото лае. Човек не може да бъде смятан за добродетелен, само защото говори правилни и приятни неща.”

3. Не се задържайте в миналото, не мечтайте за бъдещето, съсредоточете ума си само върху настоящето.

„Тайната за здрав ум и здраво тяло е в това да не тъгуваш по миналото, да не се безпокоиш прекалено за бъдещето, но да живееш мъдро и искрено в настоящето.”

4. Вглеждането в себе си се отблагодарява с разбиране

„Не търси пътя си в небесата. Просто погледни в сърцето си.”

5. Думите могат да нараняват, но и да лекуват

„Думите имат сила и могат както да унищожават, така и да изцеляват. Правилните и добри думи могат да променят света.”