Съзнанието не  е нещо, за което учените обичат много да говорят. То не може да се види, да се пипне, да се измери и въпреки усилията на някои отдадени учени, не може да се поддаде на математическо описание и формулировка. А в науката, ако не може да измерите нещо и ако не може да го формулирате математически, ще ви бъде много трудно да го обясните, и не само на колегите си.

Независимо от всичко, съществува движение както в теоретичната физика, така и невронауката, което се опитва да прикачи определени фундаментални принципи към съзнанието за да го направят “по-наблюдаемо”.

Нова хипотеза бе издигната през 2014 година от космолога и физик Макс Тегмарк от MIT, който предложи идеята, че съществува различни състояние на материята, също както твърдото, течното и газообразното, в което атомите са подредени така, че да “обработват информация” и да дадат началото на това, което наричаме субективност и съзнание.

“Поколения от физици и химица са изследвали какво се случва когато групирате заедно големи бройки атоми. Те са открили, че тяхното колективно поведение зависи от модела, по който са подредени: ключовата разлика между твърдо тяло, течност и газ не лежи в разликата между атомите а в начина на тяхното подреждане.

В тази статия аз издигам хипотезата, че съзнанието може да бъде разбрано като друго състояние на материята. И точно както има много видове течности, така има и много видове съзнания.”

С други думи, Тегмарк предлага идеята, че съзнанието може да се интерпретира като математически модел – резултат от определени математически условия.

Източник: Science Alert