От десетилетия наред учените използват лазери, за да охлаждат атоми до почти абсолютната нула – най-ниската възможна температура. Това, разбира се, са атоми, изграждащи материята – нас самите и всичко наоколо. Сега обаче изследователи приложиха същата техника, за да постигнат нещо далеч по-трудно – да охладят анти-водород до сходно ниски температури. Постижението ще ни позволи да потърсим отговори на някои от най-фундаменталните въпроси, свързани с естеството на Вселената.

Антиматерията често се възприема като огледален образ на материята – идентична в някои отношения, коренно различна в други. Тъй като при досег двете форми се самоунищожават, е особено трудно да удържим дори малки количества от антиматерията, камо ли да я изучим. Нещата се усложняват допълнително ако антиматерията, с която разполагате, не желае да стои неподвижно.

Тъй като температурата измерва скоростта, с която атом или молекула вибрират, ако искаме да имаме по-добър контрол над тях, е необходимо да отстраним топлината им. Тъкмо това е направил канадският екип от Antihydrogen Laser Physics Apparatus (ALPHA). Те пренастройват ултравиолетовите лазери по такъв начин, че когато облак от анти-водородни атоми се придвижи към лазера, неговата светлина ги отблъсва и успокоява. От друга страна, когато атомите се движат в противоположната посока, техните честоти са такива, че доплеровият ефект пречи на лазера да им даде допълнителен тласък (както би станало, ако светлината е от по-широк спектър). И така, тъй като енергията е анулирана, докато се движат в една посока, и не се възстановява в другата, движението им е на практика сведено до нулево.

Една от най-големите загадки в съвременната физика е защо във Вселената има повече материя, отколкото антиматерия. За наше добро е това да е така, тъй като ние бихме били изправени под постоянна заплаха от унищожение от страна на планета, създадена от аниматерия (или дори цяло Слънце от антиматерия). Въпреки това моделите ни на Големия взрив показват, че експлозията трябва да е довела до образуването на материя и антиматерия в равни количества. Защо? Новото откритие може би ще ни помогне един ден да успеем да разплетем тази мистерия.

Изследването е публикувано в Nature.