Джалал ад-Дин Мухаммад Руми е персийски поет, учен и суфи мистик. Наричан е още „Мевляна“, което означава водач.

Най-важното произведение на Руми е „Маснауи-е Манауи“ („Духовни стихове“) – шесттомна поема, разглеждана от много суфии като втора по важност след Корана. Други по-известни произведения на Руми са поемата „Диван на Шамс“ – посветена на Шамс от Табриз, и прозаичната „Фихи ма фихи“ (Съдържащ това, което съдържа).

В негова чест решихме да ви представим някои от неговите най-проникновени мисли. Всеки от цитатите по-долу съдържа не просто една мисъл и красива идея, а безброй изживявания. 

***

1. Роден си с крила, защо предпочиташ да пропълзиш през живота?

2. Тишината е езикът на Бога, всичко останало е лош превод.

3. Ако душата ти не е радостна, когато очите ти са отворени, знай, че е затворено окото в сърцето ти. Отвори го.

4. Малките герои побеждават своите врагове. Големите герои побеждават себе си.

5. Ако чашата ни е малка, нямаме право да обвиняваме морето.

6. Когато правиш нещата от душа, чувстваш една река да тече през теб, една радост.

7. Не тъжи. Всичко, което си изгубил, се връща при теб под друга форма.

8. Там, където има руини, има и надежда за съкровище.

9. Ако искаш винаги да светиш като ден, тогава изгори онази своя част, която прилича на нощ.

10. Допитай се до самолюбието си относно делото, което смяташ да извършиш, и каквото те посъветва, ти направи обратното.