"Тензинг-Хилари" е най-опасното летище в света. То се намира в непалския град Лукла, разположен на надморска височина от 2800 метра. Този град е известен като мястото, от което тръгват повечето експедиции към Еверест. Летището разполага с една писта за излитане и кацане с дължина 460 метра, ширина 20 метра и наклон от 12 градуса.

В единия си край пистата свършва в огромна бездна. В другия пък е заградена с масивна ограда. За да влязат или излязат от летището, самолетите трябва да направят завой на 90 градуса.

Gallery

Jiri Foltyn / Shutterstock.com

Gallery

 Vadim Petrakov / Shutterstock

Gallery

 Marisa Estivill / Shutterstock.com