Как да разберете, че човекът отсреща ви лъже?

Трябва да обръщате особено голямо внимание на неговото лицево изражение, на езика на тялото и на схемата на речта, съветва Лилиан Глас, поведенчески анализатор, експерт. Тя е работила в тясно сътрудничество с ФБР, помагайки им да различат онези сигнали, показващи че заподозреният мами, пише Business Insider.

Когато се опитвате да откриете дали някой ви лъже, първо трябва да разберете как този човек се държи в нормална ситуация. Така например ако мига често, то най-вероятно ще прави точно обратното, когато се опитва да ви каже нещо невярно.

В своята нова книга „Езикът на тялото на лъжците“ (The Body Language of Liars) Глас разкрива 8 признака, благодарение на които ще разберете, че някой ви лъже:

1. Бързо променят позицията на главата си

Ако някой внезапно промени движението на главата си, когато им зададете директен въпрос, означава, че вероятно ви лъжат за нещо.

„Главата може рязко да се отдръпне назад, леко да клюмне или да се наклони настрани“, пише Глас. Това обикновено се случва точно преди човекът да отговори на зададения му въпрос.

2. Стоят неподвижно

Всеобщо твърдение е, че хората шават твърде много, когато са нервни. Според Глас обаче трябва да внимавате и в случаите, когато те въобще не се движат.

„Това може и да е знак на примитивната неврологична реакция за „бой“, а не за „бягство“. Тялото се подготвя за евентуална конфронтация – казва Глас. – Когато водите нормален разговор, е напълно естествено тялото ви да се движи по един ненатрапчив и спокоен начин. До голяма степен тези действия са подсъзнателни. Съответно ако човекът отсреща се втвърди, изпадне дори в кататонично състояние, в което въобще не мърда, значи определено нещо не е като трябва.“