Този тест, публикуван от ВВС и създаден от д-р Памела Стивънсън-Конъли, вицепрезидент на Британската асоциация за консултативна психология и психотерапия, ви позволява да определите стабилността на връзката ви, както и да научите нещо полезно за начина, по който тя може да бъде заздравена и водена пълноценно.

Ако не ви се смята ръчно и владеете свободно английски, винаги можете да направите теста тук.

Точки:

Никога - 0 т.
Почти никога - 1 т.
Понякога - 2 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Винаги - 4 т.

При седми въпрос точкуването е обърнато, т.е.:

Никога - 4 т.
Почти никога - 3 т.
Понякога - 2 т.
През по-голямата част от времето - 1 т.
Винаги - 0 т.

1. Считате ли, че вие и вашият партньор уважавате гледните си точки и решения, дори и да не сте съгласни един с друг?

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Взаимното уважение в една връзка е от ключово значение. Това обаче не означава, че трябва да сте съгласни с всичко, което вашият партньор прави или казва. По-скоро е нужно да уважавате техните гледни точки и да ги и цените такива, каквито са.

2. Считате ли, че с партньора си споделяте общи цели и ценности? Това включва въпроси като начина, по който отглеждате децата си или конкретни цели като спестяването за нов дом.

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Възможно е да имате стабилна връзка, дори когато другият човек има коренно различни интереси от вашите. От съществено значение е да споделяте едни и същи ценности и да имате еднакви цели, към които дружно да вървите.

3. Колко често се забавлявате с партньора си извън ежедневната рутина и домакинските задачи?

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Една връзка може да достигне до момент, в който партньорите по-скоро се натоварват взаимно със своите тревоги и опасения. Те забравят, че от време на време трябва да се смеят, да се включват в активности, които им носят удоволствие. Именно по този начин ще възвърнат искрата във връзката.

4. Имате ли доверие на половинката си, смятате ли, че е честна и откровена с вас?

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Доверието е основен елемент на всяка една стабилна връзка. Липсата му води до страх, безпокойствие, негодувание и чувство за несигурност.

5. Самите вие честни и откровени ли сте с партньора си? Нечестността може да бъде както спестяване на истината, така и откровени лъжи.

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Подобно на доверието и тук ако не сте честни или откровени, можете да накарате партньора си да изпитва безпокойство, да се страхува, възмущава или да е несигурен.

6. Считате ли, че вие и партньорът ви общувате ефективно помежду си? Ефективната комуникация означава, че може да обсъждате чувства и други неща, които са особено важни за вас, а не само организационни проблеми.

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Комуникацията е от ключово значение за стабилната и добра връзка. Без нея често можем да направим неправилни предположения за своя партньор. Ефективното общуване е важно и за поддържането на близостта между двама души. А това води до доверие и честност.

7. Колко често несъгласието и спорът стават лични и сериозни и довеждат например до повишаване на гласа и обиди?

Винаги - 0 т.
През по-голямата част от времето - 1 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 3 т.
Никога - 4 т.

Подобно на всяка една вербална или физическа атака, обидните обръщения не са подходящи или приемливи в нито една ситуация. Нормално е от време на време да не сте съгласни по даден въпрос с партньора си, а това да доведе от своя страна до спор, което не е нещо непременно лошо. Стига разбира се вие и вашата половинка да се държите уважително един към друг и се изслушвате. Ако искате да постигнете най-добър резултат – винаги изказвайте гледната си точка максимално честно по един зрял начин. Избягвайте да прехвърляте вина. Искайте само това, от което се нуждаете. Впоследствие изслушвайте вашия партньор и ще видите, че той или тя ще стори същото.

8. Считате ли, че с партньора си сте равнопоставени във връзката ви? Това включва широк кръг неща от решения за разходите до това как поделяте домакинските задачи.

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Равнопоставеността е важен фактор в дадена връзка. Можете да преразпределите отговорностите. И двамата обаче трябва да чувствате, че каквато и уговорка да имате помежду си, тя е справедлива. Че и двамата имате дума при взимането на големи решения.

9. Колко често изразявате физически близостта си с прегръдки и целувки?

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Физическият контакт допринася към нашето щастие. Докосването, когато е направено в правилния миг, довежда до отделянето на химикали, които ни карат да се чувстваме по-добре.

10. Намирате ли време да се наслаждавате на правенето на любов достатъчно често и за нуждите на двама ви?

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Воденето на здравословен и удовлетворителен сексуален живот е важно за едни и не чак толкова – за други. При една по-дълга връзка могат да възникнат проблеми, когато има дисбаланс в сексуалните нужди или в честотата, в която те се удовлетворяват. Сексуалните проблеми също трябва да се решават навреме. Важно е и двамата партньора да изразяват своите сексуални нужди или това, което ги тревожи. Да си помагат един друг с промените или проблемите, които възникват по естествен път с течение на времето.

Ще намерите резултатите на следващата страница.